h

Tsjernobylherdenking in Gronau en Almelo

26 april 2006

Tsjernobylherdenking in Gronau en Almelo

Op 22 april hebben 120 mensen in Gronau en Almelo herdacht dat 20 jaar geleden de nucleaire ramp bij Tsjernobyl heeft plaatsgevonden. Naast de herdenking van de slachtoffers werd er ook op gewezen dat er in de voorbije 20 jaren geen oplossingen zijn gevonden voor de nadelen van kernenergie zoals het afvalprobleem, de kans op ernstige ongelukken en de grote vervuiling die bij uraniumwinning optreedt. Ook de nauwe verwevenheid van civiele en militaire nucleaire technologie blijft een onverminderd groot probleem. De deelnemers protesteerden daarom met klem tegen de pleidooien voor instandhouding en zelfs uitbreiding van kernenergie.

De herdenking vond in Gronau en Almelo plaats omdat in beide steden een uraniumverrijkingsfabriek van Urenco is gevestigd. Uraniumverrijking vormt een essentiele schakel in de productie van brandstof voor kerncentrales en in de productie van kernwapens. Het radioactieve afval dat Urenco produceert in de vorm van verarmd uranium wordt geëxporteerd naar Rusland, niet ver van het gebied dat 20 jaar geleden zo zwaar werd getroffen.

Ook fractievoorzitter Yildirim was van de partij
Ook fractievoorzitter Yildirim was van de partij

U bent hier