h

Perspectiefnota 2007 krijgt geen steun van SP

26 juni 2006

Perspectiefnota 2007 krijgt geen steun van SP

In de statenvergadering van woensdag 21 juni heeft de SP tegen de Perspectiefnota 2007 gestemd. Wel werden – op twee na – alle moties en amendementen van de andere partijen gesteund. De moties van de SP zelf haalden geen meerderheid.

Düzgün Yildirim en Jean Rouwet
SP-statenleden Düzgün Yildirim en Jean Rouwet

In de Perspectiefnota bepaalt de provincie het beleid voor het komende jaar. Het is dan ook bij uitstek het moment om met moties het beleid te beïnvloeden.
Tijdens de vergadering maakte SP-fractievoorzitter Düzgün Yildirim duidelijk dat de SP voor een ander beleid kiest dan het huidige college van CDA, PvdA en VVD. Met name de PvdA kreeg kritiek van Yildirim. De fractievoorzitter trok de geloofwaardigheid van de partij in twijfel door alle bezuinigingen in de provincie op maatschappelijke voorzieningen.

Vlooienplukken
Doordat de collegepartijen een overgrote meerderheid hebben in de Provinciale Staten is er volgens SP-statenlid Jean Rouwet weinig sprake van dualisme. ‘De collegepartijen vlooien elkaar een beetje,’ typeert Rouwet de gang van zaken. Het echte debat mist hij.
Toch zag de SP-fractie dit jaar een socialer gezicht van de collegepartijen, wellicht door de aankomende verkiezingen in maart. Zo diende het CDA de meest besproken motie in, waarin extra investeringen gevraagd werden in de sociale infrastructuur van de provincie. Deze werd door alle partijen aangenomen. De SP kon de motie zeer prijzen, maar merkte op dat ze dergelijke maatregelen drie jaar lang gemist heeft van het CDA.

Moties SP
De SP maakte zich in de statenvergadering sterk voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers buiten de spits. De daarbij behorende motie haalde geen meerderheid. Ook diende de SP een motie in die de lange wachtlijsten in de woningsector tegen moet gaan. Te bewerkstelligen door prestatieafspraken tussen provincie en gemeenten dat er genoeg betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd zullen worden. Deze motie haalde ook geen meerderheid, net als een derde motie van de SP die opriep tot onderzoek naar een betere jeugdzorg.

U bent hier