h

SP: bouw woningen voor iedereen!

20 juni 2006

SP: bouw woningen voor iedereen!

Door verschillende “aanjaag-projecten” heeft de provincie haar kwantitatieve doelstellingen voor de woningbouw van 2005 gehaald. De actieve rol die het provinciebestuur vervult in de stimulatie van de woningbouw stelt de SP op prijs. Maar omdat de woningnood aanhoudt, roept de SP op tot nog meer – goedkope – woningbouw.

Woningbouw

Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2007 zal de SP een motie indienen die oproept om betere doorstroming op de woonmarkt mogelijk te maken. Dit bereik je volgens de SP door prestatieafspraken met de gemeenten te maken. De gemeenten moeten meer aandacht besteden aan de bouw van goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen.

Nu wordt er wel gebouwd, maar blijven de wachttijden aan. Dit komt in de ogen van de SP omdat de nieuwe woningen te duur zijn voor veel mensen. Daardoor blijven veel bevolkingsgroepen die het niet zo heel breed hebben (denk aan starters, ouderen en bijstandsgezinnen), gewoon zitten waar ze al zitten.

Sowieso wil de SP ten alle tijden gedifferentieerd bouwen. Elke nieuwe wijk moet voor alle bevolkingslagen in de samenleving woningen bieden. Daarmee ga je het ontstaan van bijvoorbeeld witte en zwarte, of arme en rijke buurten tegen.

U bent hier