h

SP wil gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

20 juni 2006

SP wil gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

Bij de bespreking van de Perspectiefnota voor 2007 aanstaande woensdag, zal de SP een motie indienen die tot een onderzoek moet leiden naar de mogelijkheden en kosten van gratis openbaar vervoer voor ouderen boven de 65. Het gaat om kosteloos reizen buiten de spitstijden.

Grijs op reis

In de daluren zijn er geen bomvolle bussen. Daarom kunnen ouderen wat de SP betreft gewoon gratis instappen. Door de hoge prijzen in het openbaar vervoer gebruiken veel ouderen de bus lang niet zo vaak als ze wellicht zouden willen. De SP hoopt dat met gratis vervoer ouderen weer meer kunnen participeren in de maatschappij. Zo bestrijd je sociaal isolement bij ouderen, maar ook de economie kan gestimuleerd worden wanneer ouderen vaker in de stad gezien worden.

Daarnaast is voor de SP ook een belangrijke reden dat lege bussen geen promotie zijn voor het openbaar vervoer. Door de lege bussen buiten de spits weer vol te krijgen wil de SP tegengaan dat niet rendabele lijnen worden opgeheven. Want dat zou leiden tot een slechtere bereikbaarheid van de aanliggende plaatsen en voorzieningen met het openbaar vervoer.

Grijs op reis
De motie kwam tot stand door de actie ‘grijs op reis’ van het ouderenplatform van de SP. De oudjes zijn van mening dat ‘als ze gebruik maken van de bus en trein die toch al rijden, er geen financiële gevolgen voor de vervoersbedrijven zijn.’ Als er veel gebruik gemaakt gaat worden van het openbaar vervoer voorkomen ze naar eigen zeggen dat er zogenaamde “onrendabele” lijnen ontstaan. De bedrijven ontvangen immers een overheidsvergoeding voor het seniorengebruik van de anders leeg rijdende bussen en treinen.
Ten slotte stellen de oude SP’ers dat ‘als zij het openbaar vervoer promoten, hun kinderen ook eerder hun auto laten staan.’

U bent hier