h

Stop Remkes, geef Twente een eigen Regioprovincie

1 juni 2006

Stop Remkes, geef Twente een eigen Regioprovincie

Met verbazing heeft de SP-statenfractie het standpunt van minister Remkes gelezen in de pers van 23 mei j.l. waarin hij pleit voor een Dubbelstad in Twente. Met de vorming van zo’n dubbelstad is sprake van samenvoeging van de steden Enschede, Hengelo, Almelo en Borne. Hierdoor komt de bestuurlijke regiovorming in Twente te vervallen.

De discussie over de verschillende samenwerkingsvormen in Twente is al jaren oud. Een paar jaar geleden speelde ook de vraag over het al dan niet samenvoegen van de verschillende steden. Op basis van een referendum hebben de inwoners van Twente massaal tegen dit voorstel gestemd. Op dit moment zijn de Provinciale Staten samen met 14 gemeenten in Twente aan het werk om een regionaal bestuur te vormen op basis van de WGR+. Het recentelijk door de minister Remkes ingenomen standpunt gaat voorbij aan de geschiedenis van Twente en negeert de mening van de Twentse bewoners. We zijn weer terug bij af en de fractie vraagt zich dan ook af of Remkes nog geloofwaardig is in zijn standpunt.

Samenwerking ja, samenvoeging nee
Er zijn verschillende vormen van samenwerking. In Twente is op dit moment sprake van de vorming van een Plusregio op basis van de wettelijke bevoegdheden. Via deze wet wordt het mogelijk gemaakt dat het Regiobestuur zelfstandig kan beslissen over het openbaar vervoer, verschillende grote projecten en de ruimtelijke inrichting. Hieraan werken veertien gemeenten samen. Met deze vergaande samenwerkings¬vorm komt Provincie Overijssel steeds meer op een afstand te staan.

De SP-fractie steunt deze ontwikkeling. De huidige provincie is te onzichtbaar voor burgers en is niet altijd in staat om de regionale problemen op te lossen. Dat kunnen de betrokken gemeenten beter regelen in een samenwerkingsverband op regionaal niveau. Bovendien, de betrokkenheid van de gemeenten bij de burgers is nog steeds beter dan die van de provincie. Wat is er dan tegen dat de provincieschaal wordt verkleint en dichter bij de bewoners gebracht? Daarnaast garandeert het vormen van een regioprovincie voor Twente ook de democratische legitimatie van de gekozen bestuurders voor de regio.
Met deze aanpak kiezen we voor duidelijkheid voor Twente. Hier hebben de burgers recht op. De weg die Remkes wil opgaan is oneindig, niet geloofwaardig en doet geen recht aan de inspanningen van dit moment. Samenvoeging van verschillende gemeenten gaat ook ten koste van de harmonieuze balans tussen het platteland en verstedelijking. Hierdoor zal platteland helemaal onder druk van de stad komen te staan. Dat is wat de SP betreft onwenselijk.

U bent hier