h

"Verbeter positie van illegalen in Overijssel"

7 november 2006

"Verbeter positie van illegalen in Overijssel"

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 8 november, zal de SP een motie indienen om de positie van illegalen en daklozen in Overijssel te verbeteren. De provincie moet deze groepen in kaart brengen en concrete maatregelen nemen voor een humaan en veilig Overijssel.

Düzgün Yildirim“Dat ze er zijn is nu eenmaal zo”, licht fractievoorzitter Düzgün Yildirim toe. In verschillende steden van Overijssel zijn er mensen die als gevolg van het toelatingsbeleid of andere redenen niet legaal in Nederland kunnen verblijven en zo gedwongen in de illegaliteit leven. “Als we hen niet in kaart brengen kunnen we er ook niet mee omgaan.” Yildirim vreest dat velen van hen uitgebuit worden omdat ze immers ook ergens moeten eten en slapen.

De provincie dient, volgens de SP, een actieve toezichtrol te vervullen en in samenwerking met de gemeenten en maatschappelijke organisaties een beeld te vormen van de illegale aanwezigen in Overijssel. Zij zijn namelijk een makkelijke prooi voor uitbuiters en werken voor 2 euro per uur of belanden in de criminaliteit of prostitutie. Ook lopen ze de hoge kans om psychologisch en sociaal verwaarloosd te raken.

“Een goede opvang van illegalen en daklozen bevordert de leefbaarheid en veiligheid in de provincie”, meent Yildirim. Bovendien is het een “humaan beleid”. De illegalen zijn mensen die formeel voor de overheid niet bestaan, maar wel de beeldvorming over en de situatie van nieuwe Nederlanders en de samenleving in zijn geheel (ver)tekenen.

U bent hier