h

Yildirim in debat voor Tweede-Kamerverkiezingen

2 november 2006

Yildirim in debat voor Tweede-Kamerverkiezingen

Wie denkt dat middelbare scholieren niks weten van de hypotheekaftrek en de economische ontwikkelingen in Twente, die heeft het goed mis. In de rumoerige aula van het Pius X College in Almelo gingen woensdagavond scholieren in debat met (kandidaat) Tweede-Kamerleden uit het Oosten over onder andere deze onderwerpen. Ook de SP was aanwezig.

Yildirim in debat
Düzgün Yildirim in debat (foto: Ronald Gijsbers)

Fractievoorzitter in de Staten Düzgün Yildirim is 22 november terug te vinden op plaats 28 van de SP-kieslijst. Hij was dan ook, als oostelijke kandidaat, de vertegenwoordiger van de SP in het debat. Andere aanwezigen bij ‘het debat 3 weken voordat’ waren Bert Bakker (D66), Gert-Jan Oplaat (VVD) en Anja Timmer (PvdA).

Een stelling waarover gediscussieerd werd was bijvoorbeeld ‘de hypotheekrente stapgewijs aanpakken geeft voordelen aan de woningmarkt.’ De veronderstelling dat voor jongeren deze discussie niet heel erg boeiend is, leek te kloppen. De meeste respons in de zaal was wanneer een van de panelleden het woord ‘aftrekken’ in de mond nam. De discussie verliep dan ook niet als gepland, veel van de vooraf geformuleerde stellingen kwamen nauwelijks aan bod. Naar aanleiding van vragen van leerlingen (maar ook opvallend veel leraren) werd er het heftigst gediscussieerd over vluchthaven Twente en het onderwijs.

In de discussies over het onderwijs nam de SP duidelijk stelling tegen marktwerking op scholen. Ook bij de vraag of goede leraren meer zouden moeten verdienen dan minder goede had Yildirim kanttekeningen. Hoewel het overgrote deel van de witte school duidelijk sympathie had voor de VVD of nog rechtser, kreeg Yildirim toch veel steun voor zijn visie op het onderwijs.
Ook bij de stelling ‘maatschappelijke dienstplicht voor jongeren moet een onderdeel zijn van de opleiding van jongeren’ kreeg hij veel bijval. In een 1-op-1-debat met Bert Bakker stelde hij dat “dienstplicht iets anders is dan stageplicht.” De SP is namelijk wel voor maatschappelijke stages. “Leerlingen moeten naast leren ook maatschappelijke ervaring opdoen, dat is belangrijk voor hun toekomst,” meende Yildirim. Bakker sloot hij zich daarbij aan.

Leerling Evert van Rooij (16) uit 4 Havo zei na afloop over Yildirim “hij wist er wel over te praten, hij praatte er niet omheen zoals anderen.” Evert had al sympathie voor de SP gekregen toen hij op internet de websites van de verschillende partij langsging. “Die van de SP sprak me erg aan. En ook Marijnissen natuurlijk, die praat ook duidelijk, dat vind ik belangrijk.”
Zijn leeftijdsgenoot Bas van Herrikhuijzen uit Vwo 4 zou ook op de SP stemmen. Hij naar aanleiding van een folder. “De partij is tegen een groot en machtig Europa, dat vind ik heel goed, ook dat ze tegen de oorlog in Irak zijn bijvoorbeeld.”

U bent hier