h

SP uitgesproken tégen komst vliegveld - vóór breed maatschappelijk debat

14 december 2006

SP uitgesproken tégen komst vliegveld - vóór breed maatschappelijk debat

In de statenvergadering van woensdagavond heeft de Overijsselse politiek besloten een volgende stap te zetten in de realisatie van vliegveld Twente. Dit gebeurde door middel van een voorstel dat de aankoop van 500 hectare grond bij Enschede mogelijk moet maken. De SP stemde tegen het voorstel, omdat de partij uitgesproken tegen de komst van een luchthaven is. Daarom werd er ook tegen het maken van een milieu-effectrapportage gestemd. Een voorstel van de SP om een breed maatschappelijk debat te stimuleren, haalde geen meerderheid.

SP-statenleden Düzgün Yildirim en Jean Rouwet
SP-statenleden Düzgün Yildirim en Jean Rouwet

Voor de politiek in debat ging over de aankoop van de grond voor de realisatie van het vliegveld, kregen eerst een reeks insprekers het woord. Ook cabaretier Herman Finkers deed zijn zegje en hield net als alle andere insprekers een betoogje tégen de komst van een vliegveld. Vooral het belang van het natuurgebied werd bepleit door de bezorgde burgers. De provincie werd daarnaast verweten in ‘de economie van gisteren’ te investeren, de insprekers hopen op meer innovatieve plannen. Ze klagen dan ook dat er geen alternatieve plannen naast de komst van een luchthaven onderzocht zijn. Er werd dan ook gesproken over ‘oude politiek’.

Vliegveld ongewenst, onnodig en onhaalbaar

Jean Rouwet sprak zich namens de SP uit tegen het vliegveld. ‘Het is ongewenst, onnodig en onhaalbaar’, verklaarde het Twentse statenlid. Ongewenst omdat regionaal vliegverkeer niet gestimuleerd moet worden en onnodig omdat er in de regio al een vliegveld is. Namelijk Flughafen Münster/Osnabrück. Daarnaast betwijfelt Rouwet ten zeerste of het hele project wel haalbaar is. In het verleden heeft het bedrijfsleven nooit een hand uitgestoken om de burgerluchtvaart in Twente op te bouwen. Net als velen vreest de SP ook dat er situaties ontstaan zoals bij bijvoorbeeld de Betuwelijn.

De milieu-effectrapportage vindt Rouwet een ‘schaamlap’. Eigenlijk zou de provincie rond deze tijd al een afgerond verhaal moeten presenteren, dus moest er nu in ieder geval een ‘signaal van voortzetting’ komen. ‘Een onderzoek naar een alternatief ontbreekt’.
Wel kwam de SP met een motie om het maatschappelijke debat te stimuleren. Nu krijgen burgers wel een beetje inspraak, maar de regie daarvan ligt bij de politiek. De provincie moet van de SP kijken hoe ze een debat op initiatief van de burgers zélf kan stimuleren. Alleen GroenLinks en D66 steunde deze motie.

U bent hier