h

Stop de bureaucratie in de Jeugdzorg

27 november 2007

Stop de bureaucratie in de Jeugdzorg

De grote vloek van de jeugdzorg is de bureaucratie. Daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. Toch wordt er in de provinciale beleidsteksten nauwelijks aandacht aan besteed. Oplossingen blijven dan ook achterwege.

SP roept Jeugdzorgmedewerkers op ideeën om bureaucratie aan te pakken te melden

Logo jeugdzorgDe SP-fracties in de twaalf Nederlandse provincies willen de bureaucratie wél aan de orde stellen. Tot en met februari 2008 kunt u als hulpverlener uw ervaringen melden via onze website of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Het allerbelangrijkste daarbij zijn uw ideeën over hoe de jeugdzorg beter zou kunnen werken.

Bent u groepsleider van een woongroep, pleegouder, (school)maatschappelijk werker? Werkt u bij de toegang van jeugdzorg, in de jeugdbescherming, in de jeugdpsychiatrie, de jeugdgevangenis of in een van de vele andere beroepen die de jeugdzorg telt? U kunt uw ervaringen en ideeën in volstrekte anonimiteit met ons delen.

Klik hier voor het formulier voor jeugdzorgmedewerkers in de provincie Overijssel

U bent hier