h

Eerste burgerinitiatief Overijssel aangeboden

26 maart 2008

Eerste burgerinitiatief Overijssel aangeboden

Jan Veldhuis spreekt commissaris Janssen toe Jan Veldhuis uit Vroomshoop spreekt commissaris Janssen toe bij gelegenheid van het aanbieden van 7084 handtekeningen. Hij is van mening dat de provincie het reconstructieplan opnieuw moet herzien op onderdelen die betrekking hebben op de Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s).
de handtekeningen

Op 16 april wordt in de Statenvergadering besloten of het burgerinitiatief kan worden toegelaten en voldoet aan alle geldende voorwaarden. Als het burgerinitiatief wordt toegelaten, wordt het inhoudelijk op 7 mei in de vergadering van de commissie Ruimte, water en duurzaamheid besproken. Op 21 mei nemen Provinciale Staten dan een besluit over het wel of niet aanpassen van het reconstructieplan.

U bent hier