h

Smeenk neemt deel aan Ouderendebat

27 maart 2008

Smeenk neemt deel aan Ouderendebat

Eric SmeenkSP Statenlid Eric Smeenk nam deze week deel aan een goed bezocht Ouderendebat in een verzorgingshuis in Oldenzaal. Evenals een aantal weken geleden kwamen de bekende onderwerpen weer aan bod. De opkomst van de generatie baby boomers, de steeds toenemende tweedeling tussen rijke en arme senioren, en de verwachtingen naar de politiek.

Smeenk pleitte voor kleinschalige opvang in de wijken met voldoende zorgondersteuning. Hij nam fel stelling tegen de toenemende marktwerking in de senioren zorg en wees op de negatieve effecten die dat heeft op de kwaliteit van de zorg. Hij sprak zijn waardering uit voor de duizenden werkers in de zorg en liet nog eens weten dat de SP landelijk en lokaal alles op alles zal zetten om te komen tot een verantwoorde, goede zorg voor de steeds groter wordende groep senioren in de samenleving.

“Wij zullen ons met hand en tand verzetten tegen het verder verzwakken van deze doelgroep” aldus Smeenk en hij kondigde aan binnenkort enkele dagen mee te gaan draaien in een verzorgings en een verpleeghuis. Op die manier wil hij van binnenuit, praten met de werkers, leden van de OR en het management in dit soort centra en samen met hen kijken naar het te ontwikkelen beleid.

U bent hier