h

SP Kamerlid Remi Poppe in debat over TWENCE!

26 maart 2008

SP Kamerlid Remi Poppe in debat over TWENCE!

Op maandagavond 31 maart organiseert de SP als lid van het Comité ' Houd TWENCE Twents ' een discussieavond over het voorstel van de Regio Twente om het afvalverwerkingsbedrijf TWENCE te verkopen. De avond vindt plaats in Museum 't HEIM aan de Industriestraat 9 in Hengelo. De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en de toegang is gratis.

Het SP Kamerlid Remi Poppe zal ondermeer ingaan op de nadelen van de verkoop van afvalverwerkingsbedrijven en de gevolgen voor de bewoners, de aanbieders van het afval, die tevens gebaat zijn bij het ontwikkelen van duurzaam gebruik van oa. restwarmte. Namens de regio Twente zal voorzitter Peter den Oudsten[1] het voorstel tot verkoop bepleiten.

In de gemeente Hengelo voert de SP de discussie aan tegen de verkoop van deze belangrijke nutsvoorziening. Al in september vorig jaar toen de eerste plannen voor verkoop werden gemaakt nam de SP het initiatief tot een handtekeningenactie. Zo deelden tijdens de Nationale Afvaldag 22 september vorig jaar de gezamenlijke Hengelose politieke partijen onder het publiek al flyers uit tegen de verkoop en zamelden ze handtekeningen in. Vrijwel alle bezoekers tekenden de petitie, hetgeen in korte tijd resulteerde in een kleine 1000 handtekeningen tegen de verkoop.

TwenceTijdens de debatavond kunnen voor en tegenstanders met elkaar in debat gaan over de vraag of de grote wensprojecten die op de agenda van Twente staan betaald moeten worden uit de verkoop van TWENCE. De Regio Twente heeft dit voorstel gedaan, maar ondervindt veel tegenstand. Zo zijn alle Hengelose politieke partijen tegen de verkoop en hebben ze zich gebundeld in het Comité Houd TWENCE Twents.

U bent hier