h

Interpellatiedebat over Essent

29 november 2008

Interpellatiedebat over Essent

Op verzoek van de SP-fractie wordt op 3 december een interpellatie gehouden over Essent/i.c. de voortgang van de aansluiting bij een internationale partner.
De SP-fractie legt, ook naar aanleiding van de berichtgeving in de media, de volgende vragen aan het college van GS voor:

• Worden Provinciale Staten door de Raad van Bestuur van Essent blijkens haar mededeling buiten spel gezet?

• Staat de mededeling van de Raad van Bestuur van Essent haaks op de mededeling ten tijde van het principebesluit in juni 2008, dat er nog geen onomkeerbaar besluit genomen zou worden?

• Is het verkopen van een nog niet gesplitst energiebedrijf op dit moment ongewenst?

U bent hier