h

Geen recreatiepark bij de Herikerberg

18 december 2008

Geen recreatiepark bij de Herikerberg

In oktober van dit jaar heeft de commissie Ruimte, Water en Duurzaamheid van de Provinciale Staten van Overijssel zich uitgesproken tegen de realisering van een grootschalig park met recreatiewoningen en golfbaan bij De Herikerberg in de gemeente Hof van Twente. De reden daarvoor was dat het plan voor de bouw van 350 recreatiewoningen niet voldoet aan enkele essentiële vereisten van het Streekplan Overijssel.

In zijn laatste vergadering van dit jaar, op woensdag 17 december, heeft Provinciale Staten dit advies van de commissie overgenomen. Het college van Gedeputeerde Staten is opgedragen dit besluit ter kennis te brengen van de gemeente Hof van Twente. Dat betekent, dat als de gemeente de procedure om de realisering van het recreatiepark mogelijk te maken toch doorzet, dat de provincie dan daartegen officieel bezwaar zal maken en dat daarmee het plan geen doorgang kan vinden.

U bent hier