h

Alles mag als er maar RK voor staat!

1 juli 2009

Alles mag als er maar RK voor staat!

In plaats van een sterke rol voor de provincie om een eind te maken aan de alom zichtbare verrommeling van ons land, wordt de rol van de provincie steeds verder doorgeschoven naar de gemeenten. De Rijksoverheid is er in de afgelopen decennia al niet in geslaagd, de lagere overheden zullen dat wel voor mekaar maken. Het leidend principe: decentraal wat kan en alleen centraal wat moet.

jean

Aldus Jean Rouwet tijdens de behandeling van de omgevingsvisie Overijssel.

De SP fractie heeft van het begin aangegeven geen blind vertrouwen in deze constructie te hebben.Voor een betere ordening van de leefomgeving moet over de gemeentegrens gekeken worden, dit is een duidelijk provinciaal belang en zal door de provincie in de hand gehouden moeten worden. De omgevingsverordening is afgezwakt om de gemeenten meer speelruimte te geven. Deze speelruimte laat teveel ruimte voor bestuurlijk gerommel.

De twee uitgangspunten zijn de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Met het wegschuiven van de duurzaamheid en het principe "decentraal wat kan en alleen centraal wat moet" ontstaat het gevoel: 'Alles kan zolang er maar rk voor staat'. Daardoor blijft het de vraag of de ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd, de visie is een goede stap maar een verordening die zo veel ruimte geeft zal die verwachting niet waar maken.

U bent hier