h

Bezopen besluit over Bypass?

9 september 2009

Bezopen besluit over Bypass?

Het kabinet geeft staatssecretaris Huizinga de ruimte om voorbereidingen te treffen voor de aanleg van de bypass bij Kampen. Voor de SP staat kritisch tegenover de bypass omdat niet is aangetoond dat deze er daadwerkelijk moet komen voor de veiligheid van de steden Kampen en Zwolle.

rbAlternatieven als baggeren en opschonen van de IJssel zouden de nodige waterstandverlaging kunnen geven. Ook de geplande woningbouw nabij de bypass is de SP een doorn in het oog. Een villawijk van 1100 woningen is te veel van het goede gezien de matige bevolkingsgroei van Kampen.
“Dit is een stap in de verkeerde richting” aldus Richard Boddeus, SP-bestuurslid. “Er moet nog veel gebeuren voordat de schop de grond in gaat, bovendien moet het plan nog door de Tweede Kamer goedgekeurd worden. Gezien de huidige economische crisis moeten we er op blijven hameren dat dit verspilling van belastinggeld is.”

U bent hier