h

Stop de plezierjacht!

18 oktober 2009

Stop de plezierjacht!

wlfbm
Ook Willy Lourenssen deelt doktersadvies uit; vrij veilig!

Tijdens het 1e Nationale Hubertustreffen in Markelo was de faunabescherming aanwezig om een ander geluid te laten horen dan het geluid van een jachtgeweer. De SP, altijd al een tegenstander van de plezierjacht, was natuurlijk aanwezig om een handje te helpen.

tekst van de flyer, geschreven door de Faunabescherming:

In Overijssel schieten jagers jaarlijks meer dan 3.000 reeën

Overijssel kent een groot aantal Jagersclubs (wildbeheereenheden) namelijk 46 stuks.
Zij zijn opgericht door de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV).
Elke jagersclub moet tenminste 5.000 hectaren grondgebied tot zijn beschikking hebben.
In de omgeving van Markelo heet de club Wildbeheereenheid Holten en is ongeveer 5.000 hectaren groot.

Alle wildbeheereenheden ressorteren weer onder de Provinciale Faunabeheereenheid Overijssel. Daar zijn Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de KNJV , Particulier groot Grondbezit en de Boerenjagers vereniging in vertegenwoordigd. Die maken een Faunabeheerplan voor vier jaren dat moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

In de KNJV-Wildbeheereenheid Holten zijn ongeveer 40 jachthouders en combinanten actief. Daarnaast mogen zij nog een onbeperkt aantal gastjagers en drijvers mee laten jagen.
Landgoederen als Weldam en Wiene (Graf zu Solms Sonnenwalde), Landgoed De Sprengenberg , Huis Diepenheim (Baronesse de Vos van Sreenwijk), Nijenhuis en Westerflier (Graaf Schimmelpenninck), liggen (deels) binnen de KNJV-WBE Holten.

Hoewel het niet mogelijk is om reeën te tellen beweren jagers dat er 10.666 reeën (voorjaarstand) in Overijssel leven. Jaarlijks schieten zij een derde daarvan dood. Ruim 3.250 reegeiten, reebokken en reekalveren vallen dus jaarlijks ten prooi aan Overijsselse jagers. Terwijl er volgens deskundigen helemaal geen reeën geschoten hoeven te worden. Reeën volgen exact de draagkracht van hun omgeving om te leven. De jacht op reeën is pure trofeeën plezierjacht.

Vossen worden overdag en ’s- nachts met lichtbakken bestreden wegens schade aan sportvelden, hobbymatig gehouden vee, Freiland kippen,korhoenders en weidevogels of gewoon voor de lol. De jagers vermelden geen aantallen geschoten vossen noch hun uit hun hol gehaalde jongen, maar houden alle gegevens onder de pet.

Verder worden er onder andere roeken geschoten, en worden alle wilde zwijnen die zich in Overijssel bevinden uitgeroeid. De jachtwildsoorten haas, fazant en houtduif zijn massaal doelwit van jagers vanaf 15 oktober en wilde eenden en konijnen al vanaf 15 augustus.
Tot 1 februari is de plezierjacht op deze dieren toegestaan.

De Faunabeheereenheid zou jaarlijks verslag moeten uitbrengen aan Gedeputeerde Staten over aantallen geschoten dieren die met een ontheffing van de provincie zijn geschoten. Gedeputeerde Staten op haar beurt moet die aantallen geschoten dieren op verzoek openbaar maken. Dat gebeurt niet. Bovendien is het Faunabeheerplan 2009-2014 op basis waarvan duizenden dieren mogen worden geschoten goedgekeurd, zonder Provinciale Staten daarin te kennen.

De Faunabescherming en de Werkgroep Stop de Plezierjacht Markelo vinden dit laakbaar handelen en roepen de politieke partijen op niet klakkeloos te aanvaarden wat jagers en jachtgezinden, burgers trachten wijs te maken.

U bent hier