h

Grote manifestatie tegen luchthaven Twente

24 november 2009

Grote manifestatie tegen luchthaven Twente

Het Platform Luchthaven Twente NEE roept alle belangstellenden op om 30 november naar Enschede te komen voor een manifestatie tegen de ontwikkeling van een luchthaven in het groene hart van Twente. Deze manifestatie wordt gehouden voor het Enschedese stadhuis (op het Ei van Ko) en wordt georganiseerd door een gezamenlijke groep van tegenstanders tegen de luchthavenplannen.

De manifestatie begint om 18.00 uur en vindt plaats voorafgaand aan de vergadering van de Stedelijke Commissie van de Gemeenteraad van Enschede, die om 19.00 uur begint. Daarin komt het voorstel over de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente uitvoerig aan de orde.

Tijdens de manifestatie zullen verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zowel uit Twente alsook uit Duitsland, toespraken houden; Zij zullen ook tijdens de commissievergadering in het stadhuis hun visie kenbaar maken. Zo zal onder andere de burgemeester van Bad Bentheim, Volker Pannen, de bezwaren namens zijn gemeente uiten over de voorkeur van het Enschedese college voor Structuurvisie B, het plan met een luchthaven. Buiten de gemeente Enschede hebben alle naburige Twentse gemeenteraden zich inmiddels uitgesproken tegen de ontwikkeling van de Luchthaven volgens dit plan B.

U bent hier