h

De SP fractie in de Overijsselse Staten wil de megastallen opnieuw op de agenda van de provincie.

22 maart 2010

De SP fractie in de Overijsselse Staten wil de megastallen opnieuw op de agenda van de provincie.

Door een burgerinitiatief tegen megastallen heeft de provincie Noord Brabant onlangs besloten grenzen te stellen aan de grootte van veebedrijven. De omvang van de stallen moet beperkt blijven tot 1,5 ha. Nieuwe bouwaanvragen zullen voorlopig niet worden behandeld. Naar aanleiding daarvan wil de SP Statenfractie ook in Overijssel de megastallen opnieuw op de agenda van de provincie.

Tien jaar geleden werd de Reconstructie bedacht. Dat waren de plannen om het platteland weer leefbaar en de veehouderij economisch en ecologisch gezond te maken. De directe aanleiding voor de reconstructie was de varkenspest in 1997. Er moest iets gebeuren om herhaling of uitbraken van andere dierziekten te voorkomen. De overheid zocht naar een oplossing voor de problemen in de intensieve veehouderij. Dat was dringend nodig omdat geconstateerd werd, onder meer door de commissie Wijffels, dat het met het dierenwelzijn, gezondheid van mensen, maatschappelijke kosten en milieubelasting droevig gesteld was.

jrrl”Na 10 jaar kunnen we de balans opmaken. Ondanks alle milieuwetten en -technieken is de milieubelasting niet afgenomen. Vele mensen zijn ziek geworden en worden momenteel nog steeds ziek van besmetting met de Q-koorts en MRSA-bacterie. Het wachten is op meer en andere uitbraken. De maatschappelijke kosten van de intensieve veehouderij zijn alleen maar gestegen. Daarom moeten we op een fundamenteel andere manier gaan nadenken over onze voedselproductie in het algemeen en op de veeteelt in het bijzonder. Dat moet als we ons platteland leefbaar willen houden, onze gezondheid beschermen en de agrarische sector een echte mogelijkheid bieden voor de lange termijn." Aldus SP Statenlid Jean Rouwet.

U bent hier