h

Investeer in de Vechtdallijnen!

7 december 2010

Investeer in de Vechtdallijnen!

wacht

De SP wil dat de regering fors gaat investeren in het verbeteren van het regionale spoor. SP-Kamerlid Farshad Bashir: “De regering wil volgend jaar 300 miljoen minder uitgeven aan spooronderhoud, terwijl de kwaliteit van het spoor op sommige trajecten nog echt belabberd is. Vooral bij enkele regionale spoorlijnen is het huilen met de pet op. Wij komen dan ook met een voorstel om 300 miljoen extra uit te geven komend jaar aan het verbeteren van de kwaliteit van enkele regionale spoorlijnen.”

Bij de aanpak van het spooronderhoud kijkt spoorbeheerder ProRail ook naar hoeveel de spoorlijnen gebruikt worden. Hierdoor richt ProRail zich vooral op de grotere spoorlijnen richting de Randstad. De grote problemen die zich de afgelopen maanden voordeden op het spoor in de Achterhoek en in Zuid-Limburg maken duidelijk dat hier nog forse verbeteringen te realiseren zijn. Onder andere voor deze spoorlijnen wil de SP nu extra geld beschikbaar stellen.

wlllStatenlid Willy Lourenssen: “Dat er wat met de Vechtdallijnen moet gebeuren staat buiten kijf. Het investeren in de lijnen moet zich uitbetalen in een betere dienstregeling. Dus geen overstap ‘wacht’ tijd van een half uur in Mariënberg maar aansluiting binnen een kwartier, ook ‘s avonds na negen uur.”

Bashir constateert dat de afgelopen jaren het budget voor spoor drastisch is afgenomen. “Na de miljardeninvesteringen in de prestigieuze Betuwelijn en HSL is er nu nauwelijks geld meer voor spoor. Spoorwerkers zitten werkloos thuis terwijl er nog genoeg uitdagingen mogelijk zijn. De regering lijkt echter alleen te willen investeren in asfalt en sluit de ogen voor de noodzaak om in het spoor te investeren. Met ons plan ‘Geen prestige maar prestaties, kies voor regionaal spoor’ roepen wij de Tweede Kamer op om alsnog de nodige aandacht te geven aan het spoor buiten de Randstad.”

In het plan ‘Geen prestige maar prestaties, kies voor regionaal spoor’ vraagt de SP om de volgende spoormaatregelen:
- Spoorverdubbeling op de lijn Arnhem-Winterswijk
- Extra kruisingssporen op de lijn Zutphen-Winterswijk
- Verbeteren spoorkwaliteit Heuvellandlijn Maastricht-Kerkrade
- Spoorverdubbeling en elektrificatie Maaslijn Nijmegen-Roermond
- Spoorverdubbeling Hoorn-Enkhuizen
- Extra kruisingssporen op de lijn Alkmaar-Hoorn
- Spoorverdubbeling op de lijn Zwolle-Emmen
- Elektrificatie Almelo-Mariënberg

- Spoor tot Veendam doortrekken naar Emmen
- Spoorverdubbeling op de lijn Leeuwarden-Groningen

U bent hier