h

coalitieakkoord is asfalt en megastallen

14 april 2011

coalitieakkoord is asfalt en megastallen

De fractie van de SP in Provinciale Staten is ontgoocheld vanwege het coalitieakkoord dat de fracties van CDA, VVD, Christenunie en SGP vandaag presenteerden. De SP is van mening dat de zeer eenzijdige insteek op asfalt en economische ontwikkeling geen recht doet aan de belangen van de Overijsselse samenleving.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar in een eerste reactie: “Deze coalitie investeert miljoenen in asfalt, wil zelfs aan de slag met Rijkswegen waar ze helemaal niet over gaan, maar laat het openbaar vervoer grotendeels links liggen. De natuur komt er bijzonder karig af en cultuur en sociaal beleid lijken bij dit college vooral te dienen als potentiële bezuinigingsposten.”

Het ergste vindt Futselaar de onderdelen over landbouw:”Na alle discussies in de campagne over megastallen, na alle uitspraken van partijen, waaronder het CDA, had ik toch op z’n minst verwacht dat deze ingeperkt zouden worden. Niets daarvan, de landbouw moet volgens het akkoord alle ruimte krijgen, en over beperkingen wordt niets gezegd. Wat een deceptie voor mensen die in het landelijk gebied wonen”

U bent hier