h

COALITIE BLIJFT LANDBOUW VERZIEKEN

23 november 2011

COALITIE BLIJFT LANDBOUW VERZIEKEN

Tijdens de afgelopen vergadering van Provinciale Staten liet de coalitie, die bestaat uit CDA, VVD, CU en SGP, opnieuw helder blijken zonder pardon de landbouw te willen blijven verzieken, door ruim baan te bieden aan de varkenshouderij in Overijssel.

Met één stem meerderheid lukte het de coalitie om een collegevoorstel met die strekking door de Staten te loodsen en alle moties en amendementen, die een verbetering inhielden, weg te stemmen. Ook de SP diende een tweetal moties in.

De eerste motie beoogde beëindiging van de status van ‘landbouwontwikkelingsgebied’ (LOG) van een terrein van slechts 25 ha. onder de rook van Weerselo. In dit gebied zijn drie jonge ondernemers naar volle tevredenheid actief als melkveehouder. Een kavel van 2 ha. is er vrij en laat nu net op dit ene kleine stukje een varkenshouder een stal voor duizenden varkens willen bouwen. Omdat het gebiedje ooit is aangewezen als LOG is zo’n vestiging technisch mogelijk.

Dat een dergelijke vestiging niet gewenst is, hoeft eigenlijk geen betoog. Het vrije kavel ligt aan een zandpad, dat beslist niet geschikt is voor intensief zwaar verkeer, waarvoor een grootschalige varkenshouderij nu eenmaal zorgt. Het landelijke gebied kent daarnaast een recreatieve functie vanwege de aanwezigheid van wandelpaden, ruiterpaden, een klootschietbaan en een kavel bos. Dus alle reden voor de SP om bij motie voor te stellen de LOG status van dit gebied te laten vallen, zodat een dergelijke onzinnige vestiging niet meer mogelijk is. Een achter de hand gehouden SP motie, die alle kleine LOG’s wilde behoeden tegen onomkeerbare besluiten met negatieve gevolgen, haalde het dankzij de coalitie niet.

sgklllWoordvoerder Sybren Gerlofsma: “De blijvende starre houding van de coalitiepartijen is onbegrijpelijk en geeft er blijk van dat ze het zicht op de samenleving volledig kwijt zijn.
Intensieve veehouderij vindt terecht maatschappelijk steeds minder draagvlak. Mensen worden zich meer bewust van onacceptabele zaken als dieronvriendelijkheid, stankoverlast en gevaar voor de volksgezondheid. Ik vraag me af wanneer de coalitiepartijen nu eens gaan beseffen dat intensieve veehouderij niets te maken heeft met landbouw, omdat dergelijke bedrijven niet aan land gebonden zijn. Alle genoemde kwalijke praktijken spelen zich immers af tussen vier muren. Bovendien draagt deze nauwelijks bij aan de regionale economie en werkgelegenheid”.

U bent hier