h

motie “geen provinciale subsidie voor publieke instellingen met topinkomens” aangenomen

2 november 2011

motie “geen provinciale subsidie voor publieke instellingen met topinkomens” aangenomen

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat er geen provinciale subsidies meer worden verstrekt aan publieke instellingen waarvan de bestuurders meer dan de Balkenende-norm verdienen. De partij heeft samen met de PvdA, PVV en Groenlinks een motie van deze strekking ingediend bij de begrotingsbehandeling is aangenomen.

De SP is van mening dat het niet passend is om een instelling waarbij hoge beloningen kunnen worden verdiend subsidie te geven. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: “Wie enorme salarissen kan uitkeren, heeft duidelijk geen subsidie nodig. De provincie moet fors gaan bezuinigen en schrappen op publieke instellingen die hun bestuurders overbetalen is een goede eerste stap daarvoor.”

De SP is van mening dat het maatschappelijk draagvlak voor dergelijke topinkomens, zeker in de (semi)publieke sector, verdwenen is. De overheid moet dan ook haar verantwoordelijkheid nemen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

U bent hier