h

Overgangskosten mogen niet te koste gaan van de zorg!

2 november 2011

Overgangskosten mogen niet te koste gaan van de zorg!

De Statenfracties van de SP en de PvdA in Overijssel hebben alle Statenleden mee gekregen om in kaart te brengen welke kosten de Jeugdzorginstellingen en gemeenten moeten maken om een overdracht van de Jeugdzorg mogelijk te maken.

De SP is van mening dat voor een ‘warme’ overdracht van de Jeugdzorg van de Provincie naar Gemeenten het gewenst is dat de zorgverleners zich inzetten om deze overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, dat betekent dat de zorgverleners hiervoor geld moeten inzetten en het niet gewenst is dat er geld bedoelt voor zorg gebruikt wordt. GS gaat nu onderzoeken hoeveel kosten de zorgverleners maar ook de gemeenten moeten maken voor deze overgang.

gvklllSP-Statenlid Gezina van der Ven: “Als blijkt dat er kosten gemaakt moeten worden door de jeugdzorginstellingen dan moeten wij ervoor zorgen dat het geld er komt, het kan niet zo zijn dat er geld voor zorg gebruikt wordt voor andere doeleinden.”

U bent hier