h

Spoorzone Zwolle mét openbare noord-zuidverbinding

15 november 2012

Spoorzone Zwolle mét openbare noord-zuidverbinding

spzwbs
De SP heeft als voorwaarde bij de stationsomgeving van Zwolle gesteld dat er wel een openbare verbinding moet komen voor voetgangers (zo mogelijk met fiets) tussen de noord- en zuidzijde van het station. De nieuwe reizigerstunnel maakt ook een verbinding tussen noord- en zuid maar die zal niet openbaar zijn omdat daarvoor moet worden in- en uitgecheckt met een ov-chipkaart. De wijziging is door de Staten omarmd.

mbklllMarianne Breedijk: "Provincie en gemeente gaan samen een plan maken voor de ontwikkeling van de zone rond station Zwolle. Hierbij gaat het met name om het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde van het station en het maken van een nieuwe ontsluiting van dat nieuwe busstation. Ook worden er oplossingen gezocht voor het parkeren bij het station zowel voor fiets als auto. De bijdrage van zowel provincie als gemeente wordt geschat op €45 miljoen. Wij hebben als voorwaarde voor die bijdrage gesteld dat er wel een openbare verbinding moet komen voor voetgangers (zo mogelijk met fiets) tussen de noord- en zuidzijde van het station. De nieuwe reizigerstunnel maakt ook een verbinding tussen noord- en zuid maar die zal niet openbaar zijn omdat daarvoor moet worden in- en uitgecheckt met een ov-chipkaart. Alle fracties in de Staten waren dat met ons eens waardoor zo’n openbare verbinding nu is opgenomen als kader voor het investeringsvoorstel dat medio 2013 wordt voorgelegd aan Provinciale Staten."

U bent hier