h

“Voorstel EHS is broddelwerk!”

28 november 2012

“Voorstel EHS is broddelwerk!”

bvsc
De Statenfractie van de SP in Overijssel heeft grote kritiek op het voorstel van het provinciebestuur voor een aangepaste EHS. Volgens de SP wordt de grondslag onder de EHS hiermee weggeslagen, omdat de verbindingen tussen natuurgebieden grotendeels vervallen.

In het Statenvoorstel van GS, dat vandaag in de commissie wordt behandeld, wordt een veel kleinere EHS voorzien, waarbij de verbindingszones vervallen. Hoewel er een langdurig proces heeft plaatsgevonden van overleg met maatschappelijke partners, blijkt het provinciebestuur eenzijdig voor de allergoedkoopste oplossing te kiezen, ook wanneer onder plaatselijke bevolking veel draagvlak is voor nieuwe natuur.

sgklllSP-Statenlid Sybren Gerlofsma: “Dit voorstel is broddelwerk, zowel inhoudelijk als procesmatig. De natuurdoelstellingen van de EHS, het verbinden van alle natuurgebieden om biodiversiteit in stand te houden, gaat zo helemaal verloren. Natuurorganisaties en gedreven burgers worden genegeerd omdat het provinciebestuur alleen luistert naar de hardst schreeuwende lobbyorganisaties, en dat is in deze provincie nog altijd LTO. Daarnaast past dit voorstel ook totaal niet meer binnen de afspraken van het regeerakkoord. De SP wijst dit voorstel af en wil GS terugsturen naar de tekentafel, om nu met een fatsoenlijk voorstel te komen.”

U bent hier