h

Door met LEADER in Overijssel!

23 januari 2013

Door met LEADER in Overijssel!

Als het aan Provinciale Staten ligt, kunnen de LEADER-gebieden in Overijssel ook na 2014 doorwerken met de LEADER-methode. Bijna alle fracties steunden het voorstel dat op initiatief van de SP samen met ChristenUnie en CDA is opgesteld. Sinds 2008 zijn er in deze gebieden vele mooie projecten gerealiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid en aan de plattelandseconomie. Kern van het LEADER-programma is dat de projecten van onderop tot stand komen, vaak innovatief zijn en nieuwe samenwerkingen tot stand brengen.

LEADER is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De huidige LEADER-periode loopt van 2008 tot en met 2013. Op dit moment is er een nieuw programma in de maak waardoor er mogelijkheden komen om ook vanaf 2014 weer met LEADER in Overijssel. Gedeputeerde Staten hebben nu de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe er in Overijssel verder gewerkt kan worden met de LEADER-methode. Ondertussen kunnen de gebieden alvast gaan werken aan een nieuwe ontwikkelingsstrategie.

U bent hier