h

SPinOv: grootschalig onderzoek onder bijstandsgerechtigden

25 april 2013

SPinOv: grootschalig onderzoek onder bijstandsgerechtigden

De SP is een onderzoek gestart onder bijstandsgerechtigden. De werkloosheid is in Nederland historisch hoog. Steeds meer mensen zijn aangewezen op het vangnet van de bijstand. Een ander deel van de bijstandsgerechtigden zijn langdurig aangewezen op de bijstand. Maar dit vangnet gaat steeds weer op de schop. Ook Zwolle zet bijstandsgerechtigden aan het werk, zonder eerlijk loon of fatsoenlijk contract. Het rijk kort op de hoogte van de bijstandsuitkering. De SP in Zwolle roept daarom bijstandsgerechtigden om mee te doen met het onderzoek. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: 'Het is tijd om van bijstandsgerechtigden te horen wat ze ervan vinden. Hoe goed is de dienstverlening, tegen welke problemen lopen ze aan, en welke oplossingen zien ze voor zich?’

De SP in Zwolle krijgt regelmatig mails en telefoontjes binnen van mensen die problemen ervaren met de sociale dienst. Zij krijgen onvoldoende hulp bij de zoektocht naar werk of lopen vast in een bureaucratisch web van regels. Maatwerk en begeleiding worden niet altijd toegepast. De SP wil van de bijstandsgerechtigden zelf horen wat er beter zou kunnen en moeten voor eerlijk werk en inkomen.’

De enquête vraagt bijstandsgerechtigden naar hun ervaringen met inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag. Ook wordt hun mening gevraagd naar het werken met behoud van uitkering. Bovendien wil de partij weten hoe bijstandsgerechtigden de sollicitatieplicht en begeleiding door de sociale dienst ervaren.

De resultaten van dit onderzoek onder bijstandsgerechtigden worden voorgelegd aan de regering en het parlement. Op deze manier brengt de SP de dagelijkse praktijk van bijstandsgerechtigden in de politiek. Uit de resultaten zal de SP ook in Zwolle conclusies kunnen trekken hoe het anders en beter moet. Klik hier voor de vragenlijst

U bent hier