h

SP schrikt van wachtlijst

19 november 2013

SP schrikt van wachtlijst

De SP fractie in de Provinciale Staten van Overijssel is geschrokken door nieuwsberichten over de wachtlijst van Jarabee.
Ineens blijkt dat er een wachtlijst bestaat van maar liefst zeventig jongeren. Onduidelijk is waar deze jongeren op dit moment verblijven.

SP Statenlid Gezina van der Ven: ’Dit kan natuurlijk niet. We horen op het provinciehuis steeds dat dankzij de werkwijze van de Provincie de wachtlijsten heel kort zijn. Nu komt ineens deze wachtlijst uit de kast. Is deze wachtlijst nu veroorzaakt door de werkwijze van de Provincie of ligt de oorzaak bij Jarabee zelf. Dat zijn vragen waarop we snel een antwoord wensen. Onze SP fractie in de gemeenteraad in Enschede heeft hierover ook vragen gesteld. Daaruit bleek dat de wethouder alleen weet had van een wachtlijst met jonge moeders en hij heeft daar geld voor vrijgemaakt. Wat overigens ook best bijzonder is als je bedenkt dat dit nog steeds een Provinciale taak is.
Maar los van deze politieke vragen is het natuurlijk van het grootste belang dat deze jongeren zo snel mogelijk en goed geholpen worden.' 

 

De SP fractie heeft inmiddels onderstaande schriftelijke vragen verzonden naar de Gedeputeerde Staten van Overijssel.

 

Geachte leden van het college,

Helaas hebben wij via de media kunnen vernemen dat jeugdzorg instelling Jarabee maar liefst 70 jongeren op hun wachtlijst heeft staan.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

  • Was de gedeputeerde op de hoogte van het oplopen van de wachtlijst bij Jarabee?
  • Zo ja, is hier actie op ondernomen, zo nee waarom niet.
  • Is er contact geweest met gemeente Enschede over de wachtlijst en de gevolgen hiervan?
  • Kan de gedeputeerde ons vertellen hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er kans is op herhaling?
  • Is naar mening van de gedeputeerde de jeugdzorginstelling Jarabee hier in gebreke gebleven?
  • Bent u bereid om maatregelen te nemen om de wachtlijst snel aan te pakken en te voorkomen dat deze weer oploopt?

We zouden op deze vragen graag schriftelijk antwoord willen ontvangen.
 
 

U bent hier