h

De SP zet bij de coalitieonderhandelingen in op een sociaal Overijssel

22 maart 2015

De SP zet bij de coalitieonderhandelingen in op een sociaal Overijssel

Na de verkiezingswinst in Overijssel wil de SP deelnemen aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter William van den Heuvel: “We hebben campagne gevoerd voor een socialer Overijssel. Hiervoor kunnen we het meeste bereiken door deel te nemen aan het bestuur van de provincie. Voorwaarde is wel dat we een sociaal coalitieakkoord kunnen sluiten.

In de eerste plaats moet er meer worden geïnvesteerd in werkgelegenheid voor middelbaar en lager geschoolde mensen. Dat kan door als provincie bij te dragen aan de bouw van sociale woningen en de betere isolatie van bestaande sociale woningen.

Ook de leefbaarheid in dorpen en kleine kernen is van groot belang. Daarvoor willen wij onder andere busverbindingen en bibliotheken in stand houden. Tenslotte vinden wij het een taak van de provincie om de gemeenten te ondersteunen bij het in stand houden van belangrijke sociale voorzieningen.”

De SP stelt voor om een coalitie van CDA, SP, D66 en CU te onderzoeken. Deze coalitie van de grootste partij met 3 winnaars doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. Als deze coalitie niet mogelijk blijkt te zijn zouden wat de SP betreft ook coalities van CDA, SP, PvdA en CU of van CDA, SP, PvdA en D66 bespreekbaar zijn.
Aanstaande donderdag zal de SP in de Provinciale Staten vergadering hiervoor moties indienen.

U bent hier