h

SP lanceert actieplan Overijssel asbestdaken vrij

16 maart 2015

SP lanceert actieplan Overijssel asbestdaken vrij

Foto: SP

De Overijsselse SP lanceert vandaag een actieplan voor het aanpakken van asbestdaken die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De partij wil de komende jaren een grootschalige inventarisatie van asbestdaken, een informatiecampagne en een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken en saneren van vervuilde grond.

Aanleiding voor het actieplan is een onderzoeksrapport dat de provincies Gelderland en Overijssel  onlangs openbaar maakten. Hieruit bleek dat bij 45% van de onderzochte locaties met asbestdaken er sprake is van een onaanvaardbaar gezondheidsrisico. Voor de SP bevestigd dit de noodzaak om snel een einde te maken aan de asbestdakenproblematiek in onze provincie.

Het SP-plan voorziet in een aantal stappen. In de eerste plaats volledige transparantie, want het eerder genoemde onderzoeksrapport is een half jaar door de provincie uit de openbaarheid gehouden. Tot 1 september moet verder een volledige inventarisatie van alle asbestdaken plaatsvinden, waarna de eigenaren en gebruikers van panden met asbestdaken moeten worden geïnformeerd over de risico’s.

Daarna moet een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken en vervuilde grond worden opgezet, gebaseerd op betalingen van de provincie, het Rijk en particulieren. Hiermee moeten asbestdaken in 2021 uit de provincie verdwenen zijn. Ten slotte wil de SP proberen de kosten te verhalen op bedrijven die zich hebben bezig gehouden met asbestproductie (Eternit).

SP-lijsttrekker William van  den Heuvel: “Asbest is een van de sluipmoordenaars van onze tijd. Het blijkt nu dat de grondvervuiling als gevolg van asbestdaken nog veel ernstiger is dan gedacht, wat direct gevaar voor de gezondheid van burgers van Overijssel betekent. Wij kunnen niet langer wachten om het probleem van asbestdaken aan te pakken. De SP wil zich inzetten om in vijf jaar alle asbestdaken te verwijderen.”

U bent hier