h

SP wil opheldering over rapport asbestdaken

4 maart 2015

SP wil opheldering over rapport asbestdaken

Foto: SP

De statenfractie van de SP wil opheldering over een rapport dat volgens Trouw al een halfjaar geleden in opdracht van de Provincies Overijssel en Gelderland zou zijn verschenen. Uit het rapport blijkt dat asbestdaken in de provincies een onaanvaardbaar gezondheidsrisico vormen. De SP heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld.

Het dagblad Trouw stelde gisteren dat uit het betreffende rapport zou blijken dat 45% van de onderzochte asbestdaken een direct gevaar voor de volksgezondheid vormt. Trouw meldt eveneens dat de reden dat het in juli gereedgekomen rapport niet openbaar is gemaakt zou liggen in een conflict tussen landelijke en provinciale overheden over wie een mogelijke compensatie zou moeten bekostigen.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Als de provincie werkelijk al een half jaar beschikt over een rapport waaruit blijkt dat er een gevaar voor de volksgezondheid is maar dit bewust nog stil houdt, is dit zeer kwalijk. Wij willen opheldering of dit rapport werkelijk bestaat, waarom het niet openbaar is gemaakt en wat de provincie gaat doen om het probleem van asbestdaken aan te pakken.’ De SP zal zich aan de hand van de antwoorden beraden op vervolgstappen

U bent hier