h

SP: snel informatie over stand van zaken en rol NS bij aanbesteding regionale spoorlijnen

9 juni 2015

SP: snel informatie over stand van zaken en rol NS bij aanbesteding regionale spoorlijnen

De SP in Overijssel wil dat Provinciale Staten zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbesteding van de regionale spoorlijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Ook wil ze van het college horen welke invloed de recente ontwikkelingen rond het gedrag van de NS bij aanbestedingen daarop (kunnen) hebben. Als blijkt dat er ook bij deze aanbesteding twijfels zijn over het handelen van NS, dan moet de aanbesteding wat de SP betreft worden uitgesteld totdat daar duidelijkheid over is.

Het zou kunnen dat ook bij deze aanbesteding er aanleiding is voor nader onderzoek naar het handelen van NS. In maart 2015 spande Syntus namelijk nog een rechtzaak aan tegen de provincie omdat ze niet alle vervoerscijfers kreeg van NS om een goed bod te kunnen doen. Toen die cijfers alsnog werden verstrekt, trok Syntus de rechtzaak in.

Wat de SP betreft zijn de verschillende onderzoeken naar het handelen van de NS in aanbestedingen opnieuw een teken dat marktwerking op het spoor niet werkt. Landelijk pleit de SP er daarom voor om met het circus van marktwerking en aanbesteden te stoppen. SP Tweede-Kamerlid Farshad Bashir: “De marktwerking levert ons alleen maar juridische puinhopen op. NS is een staatsbedrijf, noem dat dan ook zo en handel daar ook naar. Stop met aanbesteden. Zorg voor één hoofdrailnet in Nederland. Voeg NS en ProRail samen. Voer weer regie over het spoor, geef leiding en zet de reiziger centraal in plaats van concurrentie’.

U bent hier