h

SP stelt vragen over rapport afvalwaterinjectie NAM

24 december 2015

SP stelt vragen over rapport afvalwaterinjectie NAM

Vrijdag 18 december was op de website van RTV Oost te lezen dat uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de afvalwaterinjectieputten van de NAM een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. De SP, die zich al langer zorgen maakt over de risico's van afvalwaterinjectie in de bodem, vindt dat de vergunning van de NAM ingetrokken moet worden.

De zeer verontrustende resultaten van dit onderzoek zijn voor de SP aanleiding tot de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  • Is de gedeputeerde bekend (en per wanneer) met het rapport t.a.v. het onderzoek dat is gemaakt in opdracht van Minister Kamp van Economische Zaken?

In deze MER zijn ook de injectieputten onderzocht die nu voor de lozing van afvalwater uit Schonebeek worden gebruikt.

  • Wanneer de gedeputeerde niet op de hoogte is van de inhoud van dit rapport, welke acties gaat hij ondernemen om zich zo snel mogelijk op de hoogte te stellen?
  • Hoe staat de gedeputeerde tegenover deze in de MER beschreven behoorlijke risico’s op lekkages naast die van de transportleiding tussen Schoonebeek en Twente?
  • Hoe schat de gedeputeerde deze risico’s in? De zouten en agressieve chemicaliën hebben de putten meer aangetast dan verwacht. Van verschillende pijpen die diep de grond ingaan is zowel de betonnen mantel gescheurd en/of vervormd en is het staal aangetast.

Volgens het onderzoeksrapport schuilt er een direct gevaar voor mens en natuur, op het moment dat het productiewater in de bodem terecht komt. De kans erop dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is volgens het rapport reëel.

  • Gaat de gedeputeerde stappen ondernemen om hervattingen van de lozingen te voorkomen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
  • Ziet de gedeputeerde n.a.v. rapport juridische of andere mogelijkheden om te verzoeken tot intrekking van de vergunning? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier