h

De SP is voor een duurzaam veilige N35

21 januari 2016

De SP is voor een duurzaam veilige N35

De SP vindt het te vroeg om nu al 29 miljoen toe te zeggen voor de grootse aanpak van kruispunt Bos, zonder een goede begroting, een sluitende financiering en voldoende inzicht in de effecten op de omgeving. Als er al 29 miljoen beschikbaar is voor de N35, zou de SP dat liever toevoegen aan de al beschikbare 15 miljoen voor maatregelen tussen Wijthmen en Nijverdal, zodat over dat gehele traject de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming aangepakt kan worden.

De SP vindt het onverstandig om nu in te zetten op het groots aanpakken van kruispunt Bos, omdat dit zeer waarschijnlijk zal leiden tot een nóg grotere toename van verkeer waardoor de problemen op de nog niet aangepakte plekken zoals Mariënheem en Heino alleen maar groter worden. En er is voorlopig nog geen zicht op geld van het Rijk om die knelpunten dan aan te kunnen pakken. Kruispunt Bos moet eerst worden aangepakt met de in 2014 al toegezegde maatregelen zoals een reconstructie van het kruispunt en het vervangen van de stoplichteninstallatie.

Daarnaast vindt de SP dat de 15 miljoen die al beschikbaar is voor verbetering van knelpunten tussen Wijthmen en Nijverdal ook in zijn geheel naar de in 2014 vastgestelde lijst met maatregelen moet gaan.Deze benodigde en zeer gewenste maatregelen zijn in 2014 op volgorde gezet van hun nut voor veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Het college van Gedeputeerde Staten wil nu eventuele meevallers gaan gebruiken voor de voorgestelde uitvoering van kruispunt Bos. Maar dat is niet zoals het besloten is en zoals het afgesproken is met het gebied. Eventuele meevallers moeten worden besteed aan de volgende maatregel op de lijst. Extra benodigd geld voor kruispunt Bos moet beschikbaar komen uit andere middelen dan uit de 15 miljoen voor de veiligheidsmaatregelen.

SP Statenlid Marianne Breedijk: “De minister heeft tot 2028 geen geld voor de N35 en vindt het op basis van de verkeerscijfers ook niet noodzakelijk dat de N35 moet worden verdubbeld. Het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat die verdubbeling er ooit komt. Daarom is het niet alleen onverstandig maar het is ook erg inefficiënt omgaan met het beschikbare geld. Het wordt hoog tijd om de roze bril van die marsroute af te zetten, de onhaalbaarheid ervan door te laten dringen en te gaan inzetten op een duurzaam veilige 80km-weg.”

Reactie toevoegen

U bent hier