h

Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks: Stop op intensieve veehouderij

15 februari 2016

Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks: Stop op intensieve veehouderij

Het provinciebestuur van Overijssel wil de huidige grens voor maximale grootte van stallen in de intensieve veehouderij loslaten. Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks, zijn het daar niet mee eens. Komende woensdag, tijdens de vergadering van Provinciale Staten, dienen deze partijen daarom voorstellen in die een gezonde landbouw beogen. Kortom: een stop op de intensieve vee-industrie.

Het provinciebestuur stelt middels de nieuwe Omgevingsvisie voor om alle kaders voor de intensieve veehouderij los te laten. Op dit moment geldt er nog een maximale omvang voor deze industriële sector. Met dat voorstel zet het provinciebestuur van Overijssel de deur naar megastallen wagenwijd open naar de mening van Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks. Zij vinden juist dat kleinschalige, biologische grondgebonden landbouw bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie en aan dierenwelzijn.

Reactie toevoegen

U bent hier