h

SP roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

22 maart 2016

SP roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

De SP in de Provinciale Staten van Overijssel roept middels een gezamenlijke motie met de PvdA en de PVV de Staten en Gedeputeerde Staten op stelling te nemen tegen de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp.

Er wordt verzocht om vooral de samenwerking te zoeken met de betrokken instelling, actiecomités, vakbonden en gemeentebestuurders;

Ook de raadsfractie van de SP in Almelo zal een motie met gelijke strekking indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 maart.


De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • op 17 april 2013 de Provinciale Staten van Overijssel met algemene stemmen de motie Tenkink met het onderwerp: Justitiële inrichtingen en werkgelegenheid Overijssel, heeft aangenomen;
  • deze motie helaas weer zeer actueel is wegens het nieuwe conceptplan van Minister van der Steur;

van oordeel dat:

  • de overwegingen van de motie met betrekking tot PI de Karelskamp nog steeds actueel zijn;

spreken uit dat:

  • de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp volkomen onacceptabel is;
  • de gevolgen voor de werkgelegenheid, ook die van toeleverende bedrijven zeer ernstig zijn;
  • opnieuw een krachtige lobbyactie nodig is richting regering en Tweede kamer;
  • de Staten hun verantwoordelijkheid serieus nemen en wederom meedoen aan brede lobbyacties van de betrokken instelling, actiecomités, vakbonden en gemeentebestuurders;

roepen GS op om zijn bestuurlijke lobbyactie met kracht voort te zetten in samenwerking met andere betrokken organisaties en overheden in Overijssel;

roepen het kabinet en de Tweede kamer op om:

  • af te zien van sluiting van PI de Karelskamp
  • zich tot het uiterste in te spannen voor behoud van werkgelegenheid voor de betrokken medewerkers;

en gaan over tot de orde van de dag.

U bent hier