h

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

10 mei 2016

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

Foto: SP

De Raad van State heeft bepaald dat het Reevediep geen doorgaande vaarroute mag worden, omdat varen en recreëren nabij de aansluiting met het Drontermeer nadelige gevolgen heeft voor de hier gelegen rietlanden. Ondanks deze uitspraak is begin deze maand toch gestart met de aanleg van de schutsluis bij Kampen. De SP vraagt zich af wat het nut is van een schutsluis nu varen van het Reevediep naar het Drontermeer niet is toegestaan. Een schutsluis, die het mogelijk maakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen, lijkt hierdoor overbodig.

De SP heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd waarom de schutsluis wordt aangelegd als er een ernstige beperking is opgelegd door de Raad van State voor wat betreft recreatievaart. Ook wil de SP weten wat de kosten zijn van de aanleg van deze schutsluis en of het nog mogelijk is om kosten te besparen door overbodig geworden voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart te schrappen.

William van den Heuvel, fractievoorzitter van de SP in Overijssel: "De SP is nooit voorstander geweest van de bypass bij Kampen. Als er bespaard kan worden op dit geldverslindende prestigeproject door het schrappen van een overbodig geworden schutsluis, dan moet dat zeker gedaan worden. "

Reactie toevoegen

U bent hier