h

Werkbezoek aan de Engbertsdijksvenen

11 juni 2016

Werkbezoek aan de Engbertsdijksvenen

Foto: Paulien Wilkinson

Zaterdag 4 juni heeft de SP-fractie van Overijssel een werkbezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hier hebben ze natuurboer Jan Broenink bezocht, hij heeft grond dat aan het natuurgebied grenst en hij mag zijn blaarkoppen laten grazen in het natuurgebied. Ook zijn ze met boswachter Jeroen Buunen het gebied in geweest om op de hoogte gebracht te worden van de staat van het hoogveen en het belang van de ontwikkeling van het gebied.

Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. Voor alle Natura 2000-gebieden worden beheerplannen gemaakt, waarin Rijk en Provincies vastleggen welke activiteiten mogelijk zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om de ecologische doelen te realiseren. Het beheerplan Engbertsdijksvenen is vorige week door het rijk vastgesteld, de Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het kan zijn dat bepaalde maatregelen die in het Natura 2000-gebied genomen worden grote nadelige gevolgen hebben voor omwonenden en/of ondernemers vlakbij het gebied. De Provincie kan dan door middel van een omwisselbesluit alternatieve maatregelen nemen met hetzelfde effect op het gebied, maar met minder gevolgen voor de omgeving.

Foto: Paulien Wilkinson

Aan de keukentafel bij de familie Broenink. Zij hebben een biologisch bedrijf met Oud-Hollandse Blaarkoprunderen en een diervriendelijke varkensstal met 'wroetvarkens'.

Foto: Paulien Wilkinson

Jan Broenink laat zijn grond grenzend aan het natuurgebied zien. Zijn jonge Blaarkoprunderen helpen bij het onderhoud van de natuurgraslanden en het hoogveen in de Engbertsdijksvenen.

Foto: Paulien Wilkinson

Boswachter Jeroen Buunen laat het herstellend hoogveen zien. Wanneer de dunne veenlagen droogvallen, sterven de veenmossen af waardoor het herstel belemmerd wordt.

Foto: Paulien Wilkinson

De Engbertsdijksvenen is een prachtig en uniek natuurgebied nabij Kloosterhaar. Een groot gedeelte van dit gebied is opengesteld voor publiek.

Reactie toevoegen

U bent hier