h

Initiatiefvoorstel voor een provinciaal klimaatbeleid

5 juli 2016

Initiatiefvoorstel voor een provinciaal klimaatbeleid

Foto: SP

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks dienen komende Statenvergadering samen een initiatiefvoorstel in voor een ambitieus klimaatbeleid in Overijssel. Er moeten concrete klimaatdoelen worden opgesteld die diep en breed verankerd worden in het beleid voor een duurzame toekomst. Ook op regionaal niveau is dit noodzakelijk.

In de provincie liggen veel kansen voor het oprapen, zoals het bevorderen van energiebesparing, aanleggen van (rest-)warmtenetten voor stadsverwarming, stimuleren van hernieuwbare energie, aanjagen van de eiwittransitie, de realisatie van klimaat neutrale woningen en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid.

Concrete klimaatdoelstellingen ontbreken momenteel echter. De bestaande doelstellingen voor hernieuwbare energie zijn volgens de partijen niet genoeg en bovendien gebonden aan slechts één beleidsveld. De partijen roepen de provincie op om in 2050 ten minste 95 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 en 100 procent duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Als tussenstap is een vermindering van ten minste 55 procent uitstoot van broeikasgassen in 2030 opgenomen. Net als internationaal in de klimaattop in Parijs is afgesproken, moet de provincie vijfjarige klimaatplannen op gaan stellen. Daarin worden voor beleidsvelden als verkeer, landbouw en economie klimaatdoelen gesteld en moet per beleidsveld worden aangegeven hoe deze reducties in broeikasgassen gaan worden gehaald.

Het stellen van heldere en ambitieuze klimaatdoelen in het provinciale beleid zal de urgente transitie naar een duurzame toekomst versnellen. Bedrijven weten immers waar ze aan toe zijn en zullen meer durven investeren in innovaties in hernieuwbare energie en energiebesparing. Het signaal naar de maatschappij met deze klimaatdoelen is dat het einde van het fossiele tijdperk van steenkolen, olie en gas bereikt is en fossielvrij de toekomst is.

Reactie toevoegen

U bent hier