h

Kaderstelling fonds-in-fonds investeringen Innovatiefonds Overijssel

28 september 2016

Kaderstelling fonds-in-fonds investeringen Innovatiefonds Overijssel

De SP vindt dat bij de inzet van overheidsmiddelen het publieke belang leidend moet zijn. Dit geldt wat ons betreft ook voor de investeringsfondsen die Overijssel beschikbaar heeft gesteld.

Vandaag aan de orde in de Statenvergadering van Overijssel. De bijdrage van fractievoorzitter William van den Heuvel is als volgt:

De investeringen van deze fondsen moeten gericht zijn op zaken als het vergroten van de werkgelegenheid en het versterken van de economie in Overijssel. De SP vindt het daarbij uitstekend als een deel van deze investeringen rendabel zijn zodat de investeringsfondsen op peil kunnen blijven, maar dat mag niet hoofddoel zijn.

Gedeputeerde Staten stelt nu voor dat de provincie risicodragend kapitaal verstrekt aan private investeringsfondsen met als doel een aandeel te verwerven in snelgroeiende bedrijven en mee te renderen. Deze fondsen opereren uitsluitend met winstoogmerk en de provincie heeft geen invloed op het beleid van deze fondsen. In veel gevallen zal het geld van de provincie langdurig vast zitten in het private investeringsfonds. Als dit fonds op een gegeven moment besluit om te investeren in zaken die de provincie vanuit het publieke belang ongewenst vindt dan kunnen we niet verhinderen dat provinciaal geld daarin geïnvesteerd wordt. Er is bijvoorbeeld geen garantie dat de investeringen in Overijssel terecht komen of bijdragen aan de werkgelegenheid.

De SP is daarom benieuwd hoe het college het publieke belang bij de inzet van onze fondsen denkt te waarborgen.

Verder heeft GS niet duidelijk gemaakt waarom deze private investeringsfondsen hun geld niet gewoon op de private kapitaalmarkt kunnen vinden. Waarom hebben zij geld van de overheid nodig?

De SP vindt dat het publieke belang gegarandeerd moet zijn bij de inzet van ons geld en zal daarom tegen dit voorstel stemmen.

U bent hier