h

Nieuw bedrijventerrein totaal overbodig

12 oktober 2016

Nieuw bedrijventerrein totaal overbodig

De SP heeft nog steeds grote bezwaren tegen de gebiedsvisie luchthaven Twente. Vanwege het grote overschot aan bedrijventerreinen in Twente zien wij een nieuw bedrijventerrein niet zitten. 
 
Daarnaast vinden wij dit geen goede locatie voor een bedrijventerrein in een zware milieucategorie vlakbij natuurgebieden zoals de Lonnekerberg en het Nationaal Landschap Noord-Oost Twente. Wij vinden het daarbij jammer dat de nadelige gevolgen voor de toeristische sector buiten beschouwing zijn gebleven. 
 
Verder zijn er grote investeringen in de infrastructuur nodig voor de ontsluiting van het terrein terwijl andere terreinen al een goede infrastructuur hebben.
Het concept van de Technology Base Twente kan daarom beter op bestaande terreinen worden ontwikkeld, daarvoor hoeft dit gebied niet te worden opgeofferd.
 
Het mag bekend zijn dat de SP niet voor een herontwikkeling van de Luchthaven is vanwege de grote financiële risico’s, de beperkte economische betekenis, de aantasting van de natuur en de geluidsoverlast. Wij kunnen daarom ook niet instemmen met het onderdeel van de gebiedsvisie waarin ruimte wordt geboden aan het doorontwikkelen van de luchthaven.

U bent hier