h

Bedankt Gezina, welkom Ellen!

19 juli 2017

Bedankt Gezina, welkom Ellen!

Foto: Harry Broekhuijs

Na bijna tien jaar statenlidmaatschap heeft Gezina van der Ven vandaag afscheid genomen van Provinciale Staten. Ze wordt opgevolgd door Ellen van den Berg uit Wijhe. 

Sinds eind 2007 was Gezina voor de SP lid van Provinciale Staten. In die bijna tien jaar heeft ze zich eerst beziggehouden met verkeer en vervoer en daarna lange tijd met cultuur en sociale kwaliteit. Zo zette ze zich in voor de diversiteit en bereikbaarheid van cultuur voor iedereen, voor een goede transitie van de jeugdzorg en pas nog voor nieuw beleid voor cultuur en voor sociale kwaliteit. Het waren bewogen jaren, zowel in de staten als persoonlijk. Gezina gaat nu als raadlid in Almelo voor de SP aan de slag. In de statenfractie gaan we haar kennis, creativiteit én humor missen! Bedankt Gezina!

Ellen van den Berg uit Wijhe volgt Gezina op in de statenfractie van de SP. Ellen is werkzaam in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg en voorzitter van de SP-afdeling Raalte. Ze was al enige tijd fractievolger en gaat nu dus als statenlid voor de SP in Overijssel aan de slag. Welkom Ellen!

Foto: Harry Broekhuijs

U bent hier