h

SP: Provincie moet HoogOverijssel steunen met €50.000

8 november 2017

SP: Provincie moet HoogOverijssel steunen met €50.000

De SP-Statenfractie vindt dat de provincie Overijssel het werk van stichting HoogOverijssel financieel moet ondersteunen. Grote delen van de provincie dreigen met de opening van luchthaven Lelystad in 2019 geconfronteerd te worden met grote geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof en uitlaatgassen door laagvliegende vliegtuigen. Het ministerie wil de opening van vliegveld Lelystad koste wat kost doordrukken, ook al betekent dit dat er jarenlang extreem laag gevlogen zal worden over delen van Overijssel. HoogOverijssel zet zich met hoogwaardig onderzoek in voor betere hogere vliegroutes. De SP wil dit werk vanuit de provincie ondersteunen. Tijdens de begrotingsbehandeling woensdag 8 november zal de SP voorstellen een bedrag van €50.000 ter beschikking te stellen aan de stichting.

 

 

HoogOverijssel heeft verschillende gemeenten aangeschreven met het verzoek hun werk financieel te ondersteunen. Onder meer Steenwijkerland doet dit en heeft €10.000 toegezegd. SP-fractievoorzitter William van den Heuvel:” De SP is tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad en wil op zijn minst dat het luchtruim wordt heringedeeld voordat er extra gevlogen kan worden. HoogOverijssel heeft laten zien grote kennis en deskundigheid in huis te hebben. Het is aan hen te danken dat de fouten in de MER aan het licht zijn gekomen, ondanks de boodschap van het ministerie dat alles in orde was. Ook heeft de stichting een positieve bijdrage geleverd aan burgerparticipatie in tegenstelling tot de wijze waarop het ministerie de inwoners van onze regio heeft betrokken. Wij vinden het dan ook goed te verantwoorden om dat werk ook financieel te ondersteunen. We moeten als provincie en als brede regio de handen ineen slaan om echt een vuist te maken richting Den Haag.”

 

Zaterdag 11 november om 10:00 wordt er actie gevoerd bij luchthaven Lelystad door HoogOverijssel, reddeveluwe en LaagvliegroutesNee. De Overijsselse SP ondersteund deze actie.

*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

U bent hier