h

SP: Overijssel moet aandringen op invloed inwoners op Alderstafel 2.0

30 januari 2018

SP: Overijssel moet aandringen op invloed inwoners op Alderstafel 2.0

Er is al lange tijd kritiek op het functioneren van de de Alderstafel en de geheimhouding hieromheen. De gemeente Dronten is daarom al uit dit overleg gestapt. Deze kritiek heeft ook politiek Den Haag bereikt. De minister heeft inmiddels toegezegd te gaan onderzoeken hoe het proces rond de Alderstafel verbeterd kan worden. De SP-fractie in Overijssel wil dat de provincie zich nu actief inzet om het nieuwe luchtvaartoverleg transparanter te maken met meer invloed voor onze inwoners. De SP dient daarvoor een motie in tijdens de Statenvergadering van 31 januari.

Fractievoorzitter William van den Heuvel:”Het hele proces om de Alderstafel is nu voor gewone inwoners niet te volgen en zij hebben ook geen enkele mogelijkheid invloed uit te oefenen. Maar zij zijn wel degene die getroffen worden door de besluiten die daar worden genomen. Gedeputeerde Staten hebben zich in het verleden veel te laat bemoeid met de Alderstafel, waardoor de belangen van Overijssel in het geding zijn gekomen. Om herhaling te voorkomen moeten we nu al een sterk geluid in Den Haag laten horen dat onze inwoners gehoord en betrokken moeten worden.”

U bent hier