h

Sanering Asbest, door tekort saneerders komt deadline in gevaar! Opiniestuk SP en CDA

10 maart 2018

Sanering Asbest, door tekort saneerders komt deadline in gevaar! Opiniestuk SP en CDA

Foto: SP

Het Rijk heeft geld beschikbaar voor knelpunten die regionaal moeten
worden oplost. Als er één knelpunt is waar we als Overijssel voor een grote uitdaging staan dan is dat wel de sanering van alle asbestdaken in onze provincie. We staan nog aan de lat voor het verwijderen van maar liefst 10 miljoen m2 asbest. De grote uitdaging zit hem vooral in het vinden van mensen die deze klus gaan uitvoeren. Zelfs al zou morgen iedereen besluiten dat zij hun asbestdaken willen laten saneren dan gaan we de deadline alsnog niet halen, omdat de man- en vrouwkracht hiervoor ontbreekt.

 

Zoals bij velen al bekend, is er per 2024 een verbod op asbestdaken. Met
dit verbod in het vooruitzicht zijn alle betrokkenen druk bezig alle eigenaren van asbestdaken bewust te maken dat hun asbestdaken verwijderd moeten zijn voor 2024. Als dat niet gebeurt, zijn deze panden niet langer verzekerd. Nu, begin 2018, is er 2 miljoen m2 asbest dak van de in totaal 12 miljoen m2 gesaneerd.

 

Asbest de Baas

In november 2015 heeft SP in Provinciale Staten het initiatiefvoorstel,
“Asbest de B.A.A.S.” (Brede Aanpak AsbestSanering) ingediend. De
inhoud van dit voorstel is in 2016 opgenomen in het Plan van Aanpak
Asbestdaken van Provincie Overijssel. Een voorstel waarin provincie
Overijssel 4 miljoen procesgeld beschikbaar heeft gesteld. Met dit
geld wordt onder meer ingezet op bewustwording, het aanmoedigen en
ontzorgen bij de verwerking van asbest en het stimuleren van innovatie.

Ook is er, op initiatief van het CDA in Overijssel, begin 2017 landelijke
regelgeving aangepast zodat het voor saneerders, bedrijven en
particulieren eenvoudiger wordt om de verplichte inventarisatie uit
te laten voeren. Voor een concrete bijdrage van het verwijderen van asbestdaken biedt het Rijk dak-eigenaren een subsidieregeling van € 4,50 per m2.

 

 

Asbest initiatieven

Bedrijven en partners die werken aan de sanering van asbest hebben met elkaar verschillende initiatieven ontwikkeld om de vaart erin te houden. Er
is een “asbestschakel” waarin diverse lokale bedrijven efficiënt samenwerken. Hierdoor kan het aantal sanerings-m2 groeien van 700.000 naar 2 miljoen per jaar. Met nog een kleine 6 jaar te gaan tot het verbod op asbestdaken, lijkt de enorme opdracht van 10 miljoen m2 haalbaar. Een grote drempel die het proces
lijkt te vertragen is het tekort aan gediplomeerde asbestsaneerders. Daar moet meer aandacht voor komen en belangrijker nog, een goede oplossing voor gevonden worden.

 

Sinds januari 2018 stroomt bij vele saneerders het werk binnen, maar de
werkhanden ontbreken. Er zijn te weinig mensen opgeleid om asbest te
saneren. Het beroep van asbestsaneerder heeft geen aantrekkelijk imago. De angst voor gezondheidsrisico’s en de benodigde opleiding schrikken af. Door werkbezoeken is ons duidelijk geworden dat de angst voor gezondheidsproblemen niet nodig is. Vrijwel nergens wordt er volgens zoveel strikte regel- en wetgeving gewerkt als in de asbestsanering. Qua lichaamsbescherming, veiligheid en tijdsduur van daadwerkelijke sanering.

 

Kansen

Tegelijkertijd biedt dit tekort aan asbestsaneerders kansen aan de Overijsselse
arbeidsmarkt. Een opleiding tot asbestsaneerder duurt ongeveer 2 maanden. Vervolgens kunnen nieuwe saneerders na het behalen van hun vakdiploma’s aan de slag onder toeziend oog van een mentor. Mensen met bijvoorbeeld een
achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen in relatief korte tijd worden opgeleid tot asbestsaneerders. Er is gezien de behoefte aan saneerders een vrijwel 100% baangarantie. Ook hierin is al een mooi initiatief ontstaan door een samenwerking tussen een intermediair en een veertiental saneerders in Overijssel. Bijstandsgerechtigden kunnen met behoud van uitkering de tweemaandelijkse opleiding volgen. Aansluitend krijgen zij een contract voor 6 maanden aangeboden. Dit werkte tot dusver redelijk goed, alleen loopt de instroom van mensen terug. Wanneer het UWV en gemeenten (in plaats van een gedwongen tegenprestatie) bereid zijn te investeren in mensen en ze te helpen deze opleiding betaald te krijgen, krijgt een grote groep mensen een
prachtig toekomstperspectief. Dan kan de branche verder met saneren
en het behalen van de opgelegde doelstelling. Ook voor de provincie zien we een rol weggelegd waar het gaat om stimuleren van werkgelegenheid en het realiseren van onze asbestdoelstelling.

 

Met elkaar kunnen we een prachtig pad uit stippelen van het saneren van
asbestdaken. Maar, als er in de praktijk geen mensen voor de uitvoering te vinden zijn, is het onrealistisch te verwachten dat alle daken gesaneerd zijn in 2024. Niet vanwege de onwil van eigenaren van asbestdaken maar puur omdat het in de uitvoering niet gehaald kan worden. Een uitstekende reden voor het Rijk om als regiodeal asbestverwijdering te benoemen. Investeren in opleiding en uitvoering. Op naar 2024! Met alle krachten gebundeld vanuit overheid en bedrijfsleven, maar met behulp van alle mannen en vrouwen die bereid zijn zich op te laten leiden tot volwaardig asbestsaneerder.

 

Investeren in opleiding en uitvoering. Op naar 2024! Met alle krachten gebundeld vanuit overheid en bedrijfsleven, maar met behulp van alle mannen en vrouwen die bereid zijn zich op te laten leiden tot volwaardig asbestsaneerder.

 

 

Harry Broekhuis, SP

Bouwien Rutten, CDA

 

U bent hier