h

SP vraagt om opheldering ‘kaalslag’ houtwallen in het Overijsselse landschap

21 maart 2018

SP vraagt om opheldering ‘kaalslag’ houtwallen in het Overijsselse landschap

Foto: Harry Broekhuijs

In recente berichtgeving van RTV Oost waarschuwt Landschap Overijssel voor eenvergaande kaalslag op het Overijsselse platteland. Steeds meerhoutwallen verdwijnen als gevolg van grootschalige landbouw. Hiermeedreigen unieke landschapskenmerken te verdwijnen, voornamenlijk in Twente. SP-Statenlid Harry Broekhuijs stelt schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over deze kwestie.

 

Uit onderzoek en eigen waarnemingen van de Overijsselse SP blijkt dat er inmiddels ook sprake is van grootschalig overbodig snoeien van bomen en houtwallen. SP-Statenlid Harry Broekhuijs: Wat ik kan waarnemen is dat er veel meer wordt gesnoeid dan wat je op basis van de geldende richtlijnen zou verwachten. Ik wil van het college weten wat de reden hiervoor is. Ik vermoed hier een link met de provinciale biomassacentrales. Deze hebben steeds meer hout nodig, een groot deel moet nu al van buiten de provincie en zelfs vanuit het buitenland worden aangevoerd. Ondertussen betekent dit ongebreidelde snoeien een aantasting van het unieke Overijsselse landschap. Die beweging moet gekeerd worden en ik vraag de Gedeputeerde dan ook om maatregelen te nemen.

 

  
 

 

U bent hier