h

Succes: Stimuleringsregeling voor verwijderen asbestdaken

12 april 2018

Succes: Stimuleringsregeling voor verwijderen asbestdaken

Foto: SP

De provinciale staten hebben een motie aangenomen om een provinciale stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbestdaken in het leven te roepen. De motie is een uitvloeisel van de samenwerking van SP en CDA om meer werk te maken van asbestbestrijding in de provincie.

 

In 2024 moeten alle daken in Overijssel asbestvrij zijn. Daarvoor is nog
veel nodig. De SP lanceerde in 2015 het initiatiefvoorstel “Asbest de B.A.A.S.” In maart sloegen SP-Statenlid Harry Broekhuijs en CDA-Statenlid Bouwien Rutten de handen ineen om de asbestproblematiek opnieuw onder de aandacht te brengen en maatregelen te nemen om deze aan te pakken.

 

De provinciale stimuleringsregeling houd in dat er een fonds komt om leningen te verstrekken aan bedrijven en particulieren om asbest te verwijderen. De hoop is dat er voor asbestbestrijding aangesloten kan worden bij de zogenoemde regiodeals van de landelijke overheid. In dat geval zou er een groot extra bedrag beschikbaar komen. Voorop staat dat de provincie niet afwacht, maar zo snel mogelijk zelf actie onderneemt. De motie kreeg unanieme steun.

U bent hier