h

Zorgen om verlenging verscherpt toezicht AkzoNobel

25 april 2018

Zorgen om verlenging verscherpt toezicht AkzoNobel

Foto: AkzoNobel / AkzoNobel.com

De SP-fractie in Overijssel maakt zich grote zorgen over het verlengen
van het verscherpt toezicht
op de zoutwinning van AkzoNobel door
Staatstoezicht op de mijnen (SodM). De kritiek liegt er niet om. Al jaren kampt AkzoNobel met lekkende leidingen die de ondergrond verontreinigen.

 

Zelf noemt AkzoNobel het “een tegenvaller” De Overijsselse SP is verontwaardigt over deze schijnbaar lakse houding. SP-Statenlid Harry Broekhuijs: ”Op 1 januari 2018 zouden de problemen zijn opgelost en begin februari is er al weer een nieuw lek. AkzoNobel geeft aan dat ze op 1 mei gebruik kunnen maken van een vernieuwd netwerk en dat ze wachten op de goedkeuring van de SodM. Daarmee wekken ze de suggestie dat de SodM de zaak vertraagd, maar Akzo is gewoon zelf ruim 5 maanden te laat.

 

Iedereen weet dat zout en metaal op elkaar inwerken, wanneer er dan toch
lekken ontstaan is er onvoldoende onderhoud en monitoring gewees
t. Ik verbaas mij erover dat ondanks de vertragingen Akzo tot september de tijd krijgt om met een plan te komen om te onderzoeken hoe boorputten kunnen worden afgesloten of hergebruikt. Zo’n plan zou wat mij betreft deel uit moeten maken van de vergunningsaanvraag.”

U bent hier