h

Overijssel gaat door met uitstoten extra stikstof

21 november 2018

Overijssel gaat door met uitstoten extra stikstof

Op 7 november heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op onderdelen niet voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State moet nu een definitieve uitspraak doen wat dit betekent voor de PAS. Na deze uitspraak is het verlenen van nieuwe vergunningen stopgezet. Minister Schouten van Landbouw heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 20 november aangegeven dat er inmiddels weer gewoon doorgegaan kan worden met het uitgeven van vergunningen voor het uitstoten van (extra) stikstof. De provincie Overijssel volgt die lijn bleek woensdag tijdens de commissie Landbouw en Natuur.

 

De SP vindt het onbegrijpelijk dat er op de oude weg wordt doorgegaan. De natuur in Nederland en Overijssel staat enorm onder druk door de grote uitstoot van stikstof. De grootschalige landbouw tast onze natuurgebieden aan en de gemeenschap moet daardoor enorme bedragen uitgeven om de schade te beperken. De uitspraak van het Europees Hof is een helder signaal dat er veranderingen aan de PAS moeten worden aangebracht. Hiermee wordt denkbeeldige ruimte voor extra stikstof gebruikt omdat de rekenmethode uitgaat van natuurcompensatie die er nog helemaal niet is. En dat is nu precies de belangrijkste kritiek van het Europees Hof.

 

Statenlid Henriette Klein Bleumink: “We moeten nu geen onomkeerbare stappen nemen en de vergunningverlening opschorten tot de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan. Maar belangrijker, we moeten in Overijssel eindelijk kiezen voor het milieu en de intensieve veehouderij inperken en de uitstoot van stikstof terugdringen”

 

U bent hier